Introduktion       Dokumentation       Tid & Pris       Profil       Kontakt       English  
 
Dokumentation
DOKUMENTTYPE
 • Datablad
 • Tekniske manualer
 • Brugervejledninger
 • Intern projektdokumentation fra udvikling til produktion
 • DOKUMENTFORMAT
  Word®, FrameMaker®, Acrobat®, og HTML

  SLUTBRUGERGRUPPE
  Stil og indhold skal være tilpasset slutbrugeren.

 • Brugere uden særlige forudsætninger: jargon og fagsprog udgås
 • Specialiserede brugere: specialiseret terminologi anvendes for at skabe klarhed med korthed
 • Service medarbejdere: det antages at brugeren har et vist niveau af teknisk kompetence men skal "hjælpes"
 • Internt: selv om alle i firmaet er indforstået med en teknologi lige nu, går denne viden måske ganske
      hurtigt tabt?